Archive

Vyko asociacijos "Gelpa" narių susirinkimas

Sausio 17 d. Kaune vyko visuotinis geležinkelių paslaugų įmonių asociacijos „Gelpa" narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 16 iš 18 balsavimo teisę turinčių asociacijos narių.

Renginyje nariams buvo pristatytos ir balsavimu patvirtintos „Gelpos" veiklos ir finansinė ataskaitos, biudžetas 2014-iems metams.

Po susirinkimo AB „Kauno tiltai" administracija organizavo ekskursiją į 2009 m. baigtą rekonstruoti Kauno geležinkelio tunelį bei į Panemunę, kur šiuo metu yra rekonstruojamas tiltas.

Geležinkeliu paslaugų įmonių asociacija „Gelpa" jungia įmones, teikiančias paslaugas susijusias su geležinkelio transporto plėtra bei modernizavimu, sprendžia ekonominius, techninius bei socialinius klausimus, koordinuoja asociacijos narių veiklą, atstovauja jų interesams LR valdžios institucijose, vietos savivaldos organizacijose, vykdo kitas įstatuose numatytas funkcijas.

Updated on 2014-03-12