« Back

Viešasis nuomos aukcionas Nr. VGIN-284

Publication date and time: 2016-09-05 14:36
Advertisement title: Nuomojami objektai reklaminiams stendams įrengti Vilniaus geležinkelių keleivių rūmuose.
Advertisement text:

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI" SKELBIA VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ AUKCIONĄ

 

1.                   Nuomojami objektai reklaminiams stendams įrengti: 4,98 kv.m plotas Vilniaus GS keleivių rūmuose (unik. Nr. 1394-0000-1010) ir 2 vietos po 5,10 kv.m tunelyje (unik. Nr. 1394-0000-1010), Geležinkelio g. 16, Vilniuje.

2.                   Naudojimo sąlygos: nuomininkas papildomai apmoka už komunalines ir kitas papildomas paslaugas; konkretus nuomojamas plotas reklamai ir vieta derinama su filialu „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra"; nuomininkas įrengdamas reklamą turi gauti visus teisės aktais nustatytus leidimus ir suderinimus bei reklamos turinys turi atitikti LR reklamos įstatymo ar kitų LT teisės aktų reikalavimus; aukciono dalyvio paraiška, su nurodytais stendų matmenimis,  reklaminio stendo turinys, dizaino ir atitikimo estetinei vizualizacijai klausimai turi būti suderinti su AB „Lietuvos geležinkeliai" filialu „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra";  reklaminio stendo įrengimo darbus derinti su AB „Lietuvos geležinkeliai" filialu „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra".  

3.                   Nuomos terminas: 5 (penkeri) metai, kasmet peržiūrint nuomos mokestį.

4.                   Pradinis nuompinigių dydis: 14,00 Eur/kv.m be PVM per mėn. reklaminiam stendui įrengti keleivių rūmuose ir 11,00 Eur/kv. m be PVM per mėn. reklaminiams stendams įrengti tunelyje. Aukciono dalyvis PVM mokėtojas priskaičiuoja PVM.

5.                   Objektas gali būti apžiūrėtas iki š. m. rugsėjo 8 d., konkretų laiką suderinus su atsakingu darbuotoju: Irina Žarova (tel. (8-5) 269 22 05).

6.                   Prieš registruojantis aukciono dalyviu turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į a. s. LT71 7044 0600 0400 2786 AB SEB banke (gavėjas – AB „Lietuvos geležinkeliai" filialas „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra"; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcionui VGIN-284). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.

7.                  Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę, įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.

8.                   Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.

9.                 Paraiškoje aukciono dalyvis turi nurodyti patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai" (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus konkursą ar derybas, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių.

10.               AB ,,Lietuvos geležinkeliai" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.

11.               Paraiškos, ant voko nurodžius:

Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos nuolatinei komisijai,

Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius

2016 m. rugsėjo 20 d. 12.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto aukcionui Nr. VGIN-284

  •  

teikiamos nuo 2016 m. rugsėjo 14 d. 7 val. iki 2016 m. rugsėjo 20 d. 10 val. adresu:  Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius, 225 kab. Asmuo atsakingas už dokumentų registravimą – Rita Vosylė, tel. (8~5) 269 2185; el. paštas: r.vosyle@litrail.lt.

12.               Komisijos posėdis įvyks 2016 m. rugsėjo 20 d. 12.00 val., adresu: AB „Lietuvos geležinkeliai" Mindaugo g. 12, Vilnius, 218 kab.

Dėl nuomos sutarties projekto, patalpų planų, bei kitos informacijos prašome kreiptis į Andrių Koldubą (tel. (8~5) 202 1189; mob. 862643432; el. paštas: a.kolduba@litrail.lt).