« Back

VIEŠAS NUOMOS KONKURSAS VGIN-274

Publication date and time: 2016-08-02 07:01
Advertisement title: Nuomojamos 42,40 kv. m ploto patalpos, esančios Panevėžio geležinkelio stoties II aukšte (S.Kerbedžio g. 9, Panevėžys, unikalus Nr. 2797-6010-5010).
Advertisement text:

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI" SKELBIA VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ VIEŠĄ NUOMOS KONKURSĄ

           

1.                   Nuomojamas objektas: 42,40 kv. m ploto patalpos, esančios Panevėžio geležinkelio stoties II aukšte (S.Kerbedžio g. 9, Panevėžys, unikalus Nr. 2797-6010-5010).

2.                   Naudojimo sąlygos: nuomininkas mokesčius už komunalines ir kitas suteiktas papildomas paslaugas moka pagal atskirą susitarimą su AB „Lietuvos geležinkeliai" filialu; patalpos nuomojamos veiklai suderintai su AB „Lietuvos geležinkeliai" filialu.

3.                   Nuomos terminas: 3 (treji) metai, kas 1 (vieneri) metai peržiūrint nuomos mokestį.

4.                   Pradinis nuompinigių dydis – 1,20 Eur/kv. m be PVM per mėn. Konkurso dalyvis PVM mokėtojas priskaičiuoja PVM.

5.                   Objektas gali būti apžiūrėtas iki š. m. rugpjūčio 4 d., konkretų laiką suderinus su atsakingu darbuotoju: Denis Michalenko (tel. 841 203 813; mob. 8 682 64082).

6.                   Prieš registruojantis konkurso dalyviu turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į a. s. LT31 7044 0600 0400 8065 AB SEB banke (gavėjas – AB „Lietuvos geležinkeliai" filialas „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra"; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos konkursui VGIN-274). Jei Konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.

7.                   Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę, įskaityti viešo konkurso dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.

8.                   Paraiškos dalyvauti konkurse rengiamos pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.

9.                   Paraiškoje konkurso dalyvis turi nurodyti patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai" (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus konkursą ar derybas, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių.

10.               AB ,,Lietuvos geležinkeliai" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant konkursą ar kurios paaiškėjo paskelbus konkursą ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Konkurso dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti konkurso procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti konkurso procedūras priėmimo.

11.               Paraiškos, ant voko nurodžius:

Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos nuolatinei komisijai,

Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius

2016 m. rugpjūčio 16 d. 12.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos  konkursui VGIN-274

42,40 kv. m ploto patalpos, esančios Panevėžio geležinkelio stoties II aukšte (S.Kerbedžio g. 9, Panevėžys, unikalus Nr. 2797-6010-5010)

teikiamos nuo 2016 m. rugpjūčio 10 d. 7 val. iki 2016 m. rugpjūčio 16 d. 11 val. adresu:                   Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius, 225 kab. Asmuo atsakingas už dokumentų registravimą – Rita Vosylė, tel. (8~5) 2692185; mob.  (8~687)37008; el. paštas: r.vosyle@litrail.lt.

12.               Komisijos posėdis įvyks 2016 m. rugpjūčio 16 d. 12.00 val., adresu: AB „Lietuvos geležinkeliai" Mindaugo g. 12, Vilnius, 218 kab.

Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į Eriką Rakauską (tel. (8~5) 269 2742; mob. 868731467; el. paštas: e.rakauskas@litrail.lt).