« Back

Viešas aukcionas dėl filialo "Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra" nekilnojamojo turto nuomos Nr. VGIN-305

Publication date and time: 2016-10-19 13:10
Advertisement title: Viešas aukcionas dėl filialo "Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra" nekilnojamojo turto nuomos Nr. VGIN-305
Advertisement text:

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI" SKELBIA VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ AUKCIONĄ

 1. Nuomojami objektai bei nuomos sąlygos pateikti šio skelbimo priede.
 2. Aukciono sąlygos: nuomininkas mokesčius už komunalines ir kitas suteiktas papildomas paslaugas moka pagal atskirą susitarimą su AB „Lietuvos geležinkeliai" filialu; objektai nuomojami veiklai suderintai su AB ,,Lietuvos geležinkeliai" filialu; galima dalies patalpų nuoma aukciono dalyvio paraišką su nurodytu plotu suderinus su AB ,,Lietuvos geležinkeliai" filialu.
 3. Nuomos terminas: 3 (treji) metai, kas 1 (vieneri) metai peržiūrint nuomos mokestį.
 4. Objektai gali būti apžiūrėtas iki š. m. spalio 21 d., kasdien nuo 7 val. iki 15 val.  suderinus su atsakingu darbuotoju: Marina Petrova (tel. 8-46 20 2149; el. paštas: m.petrova@litrail.lt).
 5. Prieš registruojantis aukciono dalyviu turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į a. s. LT52 7044 0600 0400 9336 AB SEB banke (gavėjas – AB „Lietuvos geležinkeliai" filialas „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra"; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcionui VGIN-305). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
 6. Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę, įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.
 7. Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 8. Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį.
 9. Paraiškoje aukciono dalyvis turi nurodyti patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai" (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus aukcioną ar derybas, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių.
 10. AB ,,Lietuvos geležinkeliai" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.
 11. Paraiškos (aukciono dalyvių registravimas), ant voko nurodžius:

Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos nuolatinei komisijai,

Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius

2016 m. lapkričio 10 d. 12.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos  aukcionui VGIN-305 [nurodyti objektą iš skelbimo priedo]

Aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys

teikiamos nuo 2016 m. spalio 31 d. 7 val. iki 2016 m. lapkričio 7 d. 15 val. adresu: Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius, 225 kab. Asmuo atsakingas už paraiškų (aukciono dalyvių) registravimą – Rita Vosylė, tel. (8~5) 2692185; mob.  (8~687)37008; el. paštas: r.vosyle@litrail.lt.

 1. Aucionas įvyks 2016 m. lapkričio 10 d. 12.00 val., adresu: AB „Lietuvos geležinkeliai" Mindaugo g. 12, Vilnius, 218 kab.
 2. Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į kreiptis į Paulių Mackevičių (tel. (8~5) 269 2744; mob. 8650 18607; el. paštas: p.mackevicius@litrail.lt).

 

Related documents:
 Išnuomojamo turto sąrašas