« Back

Viešas nekilnojamojo turto nuomos konkursas Nr.VGIN-258

Publication date and time: 2016-06-17 07:00
Advertisement title: Išnuomojamas - 1 kv. m plotas (2 vietos )Kauno geležinkelio stoties keleivių rūmuose, bankomatų pastatymui
Advertisement text:

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI" SKELBIA VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ VIEŠĄ NUOMOS KONKURSĄ

1.              Nuomojamas objektas: 1 kv. m ploto, 2 vietos Kauno geležinkelio stoties keleivių rūmuose, M.K. Čiurlionio g. 16 Kaune, (unikalus Nr.1992-4001-6015).

2.              Naudojimo sąlygos: turtas išnuomojamas bankomatų pastatymui;

- pasiūlymas gali būti teikiamas ir vienai vietai išsinuomoti bankomato pastatymui. Pirmenybė teikiama atsižvelgiant į pasiūlytą didžiausią nuompinigių dydį;

- nuomininkas mokesčius už komunalines paslaugas ir kitas suteiktas papildomas paslaugas moka pagal atskirą susitarimą su AB „Lietuvos geležinkeliai" filialu „Kauno geležinkelių infrastruktūra".

3.              Nuomos terminas: 3 metai, kasmet peržiūrint nuomos mokestį.

4.              Pradinis nuompinigių dydis – 85 EUR už 1 kv. m be PVM per mėnesį. Konkurso dalyvis PVM mokėtojas priskaičiuoja PVM.

5.              Objektas gali būti apžiūrėtas iki š.m. liepos 5 d., konkretų laiką suderinus su atsakingu darbuotoju: Valiumi Liukaičiu (tel. 837 272910; mob. 8 68609304).

6.              Prieš registruojantis konkurso dalyviu turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į a. s. LT14 7044 0600 0399 8477 AB SEB banke (gavėjas – AB „Lietuvos geležinkeliai" filialas „Kaunas geležinkelių infrastruktūra", mokėjimo paskirtyje nurodykite -„Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos konkursui VGIN-258). Jei Konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.

7.              Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę, įskaityti viešo konkurso dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.

8.               Paraiškos dalyvauti konkurse rengiamos pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą           Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.

9.              AB ,,Lietuvos geležinkeliai" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant konkursą ar kurios paaiškėjo paskelbus konkursą ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Konkurso dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti konkurso procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti konkurso procedūras priėmimo.

10.           Paraiškos teikiamos nuo 2016 m. liepos 12 d. 7 val. iki 2016 m. liepos 18 d. 16 val. adresu: AB "Lietuvos geležinkeliai" Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos nuolatinei komisijai, Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius, 225 kab. Asmuo atsakingas už dokumentų registravimą - Inga Ulickytė-Samsonova, tel. (8~5) 2693353; mob.  (8~693) 71491, mob. (8~610) 15686, el. paštas: i.ulickyte@litrail.lt.

Ant voko užrašyti:

„Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos nuolatinei komisijai,                Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius

2016 m. liepos 19 d. 12.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos  konkursui VGIN-258.

Nuomojamas objektas: __ kv.m, __ vieta (os) Kauno geležinkelio stoties keleivių rūmuose, M.K. Čiurlionio g. 16 Kaune, (unikalus Nr.1992-4001-6015).

11.          Komisijos posėdis įvyks 2016 m. liepos 19 d. 12.00 val., adresu: AB „Lietuvos geležinkeliai" Mindaugo g. 12, Vilnius, 218 kab.

12.          Dėl nuomos sutarties projekto, patalpų planų, bei kitos informacijos prašome kreiptis į Snežaną Kazlaitę (tel. (8~5) 269 2062; 269 27744, mob. (8~610) 00364; el. paštas: kazlaite@litrail.lt).