« Back

AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo 12, LT - 03603 Vilnius (įm. kodas 110053842) skelbia apie 4,6 tūkst. tonų juodųjų metalų laužo viešą aukcioną 2016/MO-9.3.

Publication date and time: 2016-08-11 16:05
Advertisement title: AB „Lietuvos geležinkeliai", Mindaugo 12, LT - 03603 Vilnius (įm. kodas 110053842) skelbia apie 4,6 tūkst. tonų juodųjų metalų laužo viešą aukcioną 2016/MO-9.3.
Advertisement text:

Aukciono sąlygose nurodyti kvalifikaciniai dokumentai iki 2016 m. rugpjūčio 22 d. 10.00 val. pateikiami užklijuotuose vokuose aukščiau nurodytu adresu į 002 kabinetą. Aukciono dalyviais registruojami tik juridiniai asmenys, atitinkantys aukciono sąlygų reikalavimus bei pateikusieji reikalaujamus dokumentus.

Aukcionas vyks 2016 m. rugpjūčio 24 d. 9.00 val. AB „Lietuvos geležinkeliai" administracijos pastato 218 kabinete, Mindaugo g. 12, Vilniuje. Žiūrovai į aukcioną neįleidžiami.

Atsakingas asmuo – Pirkimų centro Pirkimo procedūrų skyriaus Preliminarių sutarčių sektoriaus viršininkė Edita Mališkienė, tel. (85) 269 3518, el. paštas edita.m@litrail.lt

Related documents:
 Aukciono sąlygos