Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupėsVidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius, žm.
2016 m.2017 m. I ketv.
Generalinis direktorius11
Generalinio direktoriaus pavaduotojas11
Generalinio direktoriaus pavaduotojas-direkcijos direktorius33
Vyriausiasis finansininkas11
Vyriausieji pareigūnai ir valdytojai (be bendrovės vadovaujančių darbuotojų) 1 3361 346
Specialistai1 1441 062
Technikai ir asocijuotieji specialistai2 1722 071
Tarnautojai580549
Paslaugų sektoriaus darbuotojai193132
Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai 2 6192 489
Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai1 9231 782
Nekvalifikuoti darbininkai4236
Iš viso:10 0159 473
Duomenis galite parsisiųsti XLS formatu: Ataskaita
 

Atnaujinta 2014-09-17