Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupėsVidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius, žm.
2016 m.2017 m. I ketv.
Generalinis direktorius11
Generalinio direktoriaus pavaduotojas11
Generalinio direktoriaus pavaduotojas-direkcijos direktorius33
Vyriausiasis finansininkas11
Vyriausieji pareigūnai ir valdytojai (be bendrovės vadovaujančių darbuotojų) 1 3541 346
Specialistai1 1101 062
Technikai ir asocijuotieji specialistai2 1342 071
Tarnautojai575549
Paslaugų sektoriaus darbuotojai173132
Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai 2 5672 489
Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai1 8821 782
Nekvalifikuoti darbininkai4036
Iš viso:9 8419 473
Duomenis galite parsisiųsti XLS formatu: Ataskaita
 

Atnaujinta 2014-09-17