Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupėsVidutinis darbo užmokestis, Eur
2 0152016 m. I ketv.2016 m. II ketv.*2016 m. III ketv.
Generalinis direktorius6 4526 3736 3736 401
Generalinio direktoriaus pavaduotojas5 8025 7305 7305 755
Generalinio direktoriaus pavaduotojas-direkcijos direktorius5 8025 7305 7305 755
Vyriausiasis finansininkas5 5025 4345 4345 442
Vyriausieji pareigūnai ir valdytojai (be bendrovės vadovaujančių darbuotojų) 1 6521 6331 6451 668
Specialistai1 1181 1061 1061 130
Technikai ir asocijuotieji specialistai935937911928
Tarnautojai779802774795
Paslaugų sektoriaus darbuotojai771821800837
Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai 807790793807
Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai1 0291 0201 0161 054
Nekvalifikuoti darbininkai660701684752
Bendrovės vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur1 0261 0211 0171 042
Duomenis galite parsisiųsti XLS formatu: Ataskaita

*vadovaujančių darbuotojų nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateiktas neįskaitant premijos už bendrovės veiklos rezultatus.

Informacija apie AB "Lietuvos geležinkeliai" darbuotojų VDU pateikiama vadovaujantis Lietuvos  Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480.

Už gerus darbo rezultatus visiems darbuotojams, išskyrus bendrovės vadovaujančius darbuotojus, buvo išmokėti vienkartiniai priedai 2016 m. I-II ketv.

Nuo 2010 m. balandžio 1 d. AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojų-direkcijų direktorių, generalinio direktoriaus pavaduotojo ir vyriausiojo finansininko mėnesinės algos kintamoji dalis nustatoma atsižvelgiant į tai, kaip praėjusį ketvirtį įvykdyti tokie bendrovės ūkinės finansinės veiklos rodikliai:

  1. bendrovės bendrasis pelningumas;
  2. pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam įmonės darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam);
  3. investicijų plano vykdymas pagal atliktų darbų aktus, skaičiuojamas didėjančia tvarka nuo metų pradžios.

 

 

 

Atnaujinta 2016-10-27