Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupėsVidutinis darbo užmokestis, Eur
2016 m.2017 m. I ketv.
Generalinis direktorius6 3876 401
Generalinio direktoriaus pavaduotojas5 7435 755
Generalinio direktoriaus pavaduotojas-direkcijos direktorius5 7435 755
Vyriausiasis finansininkas5 4385 442
Vyriausieji pareigūnai ir valdytojai (be bendrovės vadovaujančių darbuotojų) 1 6741 642
Specialistai1 1391 128
Technikai ir asocijuotieji specialistai953952
Tarnautojai819831
Paslaugų sektoriaus darbuotojai845658
Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai 817832
Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai1 0611 048
Nekvalifikuoti darbininkai742735
Bendrovės vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur1 0531 050
Duomenis galite parsisiųsti XLS formatu: Ataskaita

Informacija apie AB "Lietuvos geležinkeliai" darbuotojų VDU pateikiama vadovaujantis Lietuvos  Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480.

 


 

 

 

Atnaujinta 2017-04-28