Vadovaujančių darbuotojų pareigybės, pareigybių grupėsVidutinis darbo užmokestis, Eur
2 0162017 m. I ketv.2017 m. II ketv.
Generalinis direktorius6 3876 4016 401
Generalinio direktoriaus pavaduotojas5 7435 7555 755
Generalinio direktoriaus pavaduotojas-direkcijos direktorius5 7435 7555 755
Vyriausiasis finansininkas5 4385 4425 442
Vyriausieji pareigūnai ir valdytojai (be bendrovės vadovaujančių darbuotojų) 1 6741 6421 692
Specialistai1 1391 1281 177
Technikai ir asocijuotieji specialistai9539521 003
Tarnautojai819831865
Paslaugų sektoriaus darbuotojai8458881 006
Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai 817822870
Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai1 0611 0451 108
Nekvalifikuoti darbininkai742735795
Bendrovės vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur1 0531 0501 101
Duomenis galite parsisiųsti XLS formatu: Ataskaita

Informacija apie AB "Lietuvos geležinkeliai" darbuotojų VDU pateikiama vadovaujantis Lietuvos  Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480.

 


 

 

 

Atnaujinta 2017-04-28