Pareigybių grupėsLG darbuotojų skaičius
2017 m. I pusm.2018 m. I pusm.
Aukščiausio lygmens vadovai99
Vidurinio lygmens vadovai, vyriausieji specialistai1 3281 161
Specialistai, darbininkai8 0356 106
Viso9 3727 276
Duomenis galite parsisiųsti XLS formatu: Ataskaita
Pareigybių grupėsLG vidutinis mėnesio atlyginimas, EUR
2017 m. I pusm.2018 m. I pusm.
Aukščiausio lygmens vadovai*5 3995 326
Vidurinio lygmens vadovai, vyriausieji specialistai1 6951 804
Specialistai, darbininkai9701 074
Bendrovės vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur1 0761 196
Duomenis galite parsisiųsti XLS formatu: Ataskaita

* apskaičiuota vadovaujantis 2002 m. rugpjūčio 23 d. LRV nutarimu Nr. 1341 patvirtinta tvarka (LRV 2017 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 517 redakcija)

 

Atnaujinta 2019-02-01