Akcija „Rūšiuokim kartu"

    

Nuo 2014 metų birželio 1 d. AB „Lietuvos geležinkeliai" (toliau – Bendrovė) padaliniuose vyko panaudotų baterijų surinkimo projektas „Rūšiuokim kartu", kurio metu visi Bendrovės darbuotojai galėjo atnešti senas, nebenaudojamas baterijas į tam skirtus specialius konteinerius. Šiuo projektu buvo siekiama paskatinti Bendrovės darbuotojus rūšiuoti veikloje ir buityje susikaupusias atliekas, taip tausoti aplinką ir ugdyti rūšiavimo įpročius. Baterijos priskiriamos pavojingų atliekų grupei. Jų sudėtyje yra švino, gyvsidabrio, kadmio, kitų toksiškų elementų, kurie žalingi aplinkai ir žmogui. Todėl tvarkyti baterijų atliekas reikia tinkamai. Aktyviausiai baterijas rinko Kauno, Šiaulių, Vilniaus padaliniai. Apibendrinus visus gautų baterijų atliekų rezultatus, paaiškėjo, kad daugiausiai baterijų pridavė Geležinkelių infrastruktūros direkcijos filialas „Kauno geležinkelių infrastruktūra". Antroje vietoje liko Geležinkelių infrastruktūros direkcijos filialas „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra, trečią vietą pasidalino Geležinkelių infrastruktūros direkcijos filialo „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra" Automatikos ūkis ir Krovinių vežimo direkcijos Radviliškio prekinių vagonų depas. Sveikiname nugalėtojus ir dėkojame visiems darbuotojams prisidėjusiems prie projekto. Net ir pasibaigus projektui ir toliau raginame visus darbuotojus neužmiršti atliekų rūšiavimo įpročių ir panaudotas baterijas mesti tik į tam skirtus specialius konteinerius;

 

 

 

Atnaujinta 2014-09-22