« Atgal

VIEŠAS NUOMOS KONKURSAS VGIN-209

Paskelbimo data ir laikas: 2016-02-22 07:54
Skelbimo pavadinimas: Nuomojama 60 kv. m ploto aikštelė, esanti Kelmės r. sav., Tytuvėnuose (inv. Nr. 274-0000132).
Skelbimo tekstas:


AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI" SKELBIA VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ VIEŠĄ NUOMOS KONKURSĄ

           

 

1.                   Nuomojamas objektas: 60 kv. m ploto aikštelė, esanti Kelmės r. sav., Tytuvėnuose (inv. Nr. 274-0000132).

2.                   Naudojimo sąlygos: nuomininkas mokesčius už kitas suteiktas papildomas paslaugas moka pagal atskirą susitarimą su AB „Lietuvos geležinkeliai" filialu.

3.                   Nuomos terminas: 3 (treji) metai, kas 1 (vieneri) metai peržiūrint nuomos mokestį.

4.                   Pradinis nuompinigių dydis – 1,00 Eur/kv. m be PVM per mėn. Konkurso dalyvis PVM mokėtojas priskaičiuoja PVM.

5.                   Objektas gali būti apžiūrėtas iki š. m. vasario 25 d., konkretų laiką suderinus su atsakingu darbuotoju: Denis Michalenko (tel. 841 203 813; mob. 8 682 64082).

6.                   Prieš registruojantis konkurso dalyviu turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į a. s. LT31 7044 0600 0400 8065 AB SEB banke (gavėjas – AB „Lietuvos geležinkeliai" filialas „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra"). Jei Konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.

7.                   Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę, įskaityti viešo konkurso dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.

8.                   Paraiškos dalyvauti konkurse rengiamos pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.

9.                   AB ,,Lietuvos geležinkeliai" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant konkursą ar kurios paaiškėjo paskelbus konkursą ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Konkurso dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti konkurso procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti konkurso procedūras priėmimo.

10.               Paraiškos, ant voko nurodžius:

Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos nuolatinei komisijai,

Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius

2016 m. kovo 8 d. 12.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos  konkursui VGIN-209

60 kv. m ploto aikštelė, esanti Kelmės r. sav., Tytuvėnuose (inv. Nr. 274-0000132)

teikiamos nuo 2016 m. kovo 2 d. 7 val. iki 2016 m. kovo 7 d. 16 val. adresu: Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius, 225 kab. Asmuo atsakingas už dokumentų registravimą - Anžela Zenevič, tel. (8~5) 269 2185; el. paštas: a.zeneviс@litrail.lt.

11.               Komisijos posėdis įvyks 2016 m. kovo 8 d. 12.00 val., adresu: AB „Lietuvos geležinkeliai" Mindaugo g. 12, Vilnius, 218 kab.

Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į Eriką Rakauską (tel. (8~5) 269 2742; mob. 868731467; el. paštas: e.rakauskas@litrail.lt).