« Atgal

Švenčionėlių m. esančio cecho (lentpjūvės) komplekso kartu su jame esančiu ilgalaikiu ir trumpalaikiu turtu, nuoma aukciono būdu

Paskelbimo data ir laikas: 2016-11-18 07:15
Skelbimo pavadinimas: AB "Lietuvos geležinkeliai" skelbia cecho (lentpjūvės) komplekso, esančio Partizanų g. 5A, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav., kartu su jame esančiu ilgalaikiu ir trumpalaikiu turtu, nuomos aukcioną Nr. VGIN-312
Skelbimo tekstas:

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI" SKELBIA VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ  NUOMOS  AUKCIONĄ NR.VGIN-312:          

 1. Nuomojamas objektas: – cecho (lentpjūvės) kompleksas, esantis Partizanų g. 5A, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav., kartu su jame esančiu ilgalaikiu ir trumpalaikiu turtu (pagal pridedamą sąrašą, nurodytą šio aukciono priede).
 2. Naudojimo sąlygos: turtas išnuomojamas veiklai, suderintai su filialu „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra", nuomininkas mokesčius už komunalines paslaugas ir kitas suteiktas papildomas paslaugas moka pagal atskirą susitarimą su AB „Lietuvos geležinkeliai" filialu „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra",
 3. Nuomos terminas: 5 (penkeri) metai, kasmet peržiūrint nuomos mokestį;
 4. Pradinis nuompinigių dydis –  1206,75 Eur be PVM per mėn. Aukciono dalyvis PVM mokėtojas priskaičiuoja PVM. Nuomos mokestis mokamas kas mėnesį.
 5. Objektas gali būti apžiūrėtas iki š. m. lapkričio  25 d., kasdien nuo 7 val. iki 15 val.  suderinus su atsakingu darbuotoju: Irina Žarova (tel. 8-5 269 2205, mob. t. 8618 2305, el. paštas i.zarova@litrail.lt).
 6. Prieš registruojantis konkurso dalyviu turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į a. s. LT71 7044 0600 0400 2786 AB SEB banke (gavėjas – AB „Lietuvos geležinkeliai" filialas „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra", Pelesos g. 24, LT-02109 Vilnius, mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcionui VGIN-312). Jei aukciono  dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
 7. Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę, įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.
 8. Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 9. Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį.
 10. Paraiškoje aukciono dalyvis turi nurodyti patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai" (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus aukcioną ar derybas, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių.
 11. AB ,,Lietuvos geležinkeliai" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.
 12. Paraiškos, ant voko nurodžius:

Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos nuolatinei komisijai,

Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius

2016 m. gruodžio 13 d. 12.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos  aukcionui VGIN-312

[nurodyti objektą iš 1. punkto]

Aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys

teikiamos nuo gruodžio 1 d. 7 val. iki 2016 m. gruodžio 6 d.  11 val. adresu: Mindaugo g. 12, LT- 03603 Vilnius, 225 kab. Asmuo atsakingas už paraiškų (aukciono dalyvių) registravimą – Rita Vosylė, tel. (8~5) 2692185; mob.  (8~687) 37008; el. paštas: r.vosyle@litrail.lt.

 1. Aukcionas įvyks 2016 m. gruodžio 13 d. 12.00 val., adresu: AB „Lietuvos geležinkeliai" Mindaugo g. 12, Vilnius, 218 kab.
 2. Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į Jolitą Dudulienę (tel. (8~5) 269 3024; mob. (8610) 61947; el. paštas: j. duduliene@litrail.lt).

 

Susijusios nuotraukos: